Realizace projektu s Tauridem

 1. Poptávka

  Definujte své požadavky a sdělte nám je telefonicky, faxem nebo emailem. Vaše poptávka bude zaregistrována pod jedinečným kódem obchodního případu, který Vám sdělíme obratem.
 2. Nabídka

  Nabídku Vám zpracujeme písemně. Zásadně nesdělujeme nabídku telefonicky na počkání. V nabídce specifikujeme zejména předmět, rozsah, technické řešení, cenu, obchodní podmínky a záruku.
 3. Objednávka, smlouva o dílo

  Vaši objednávku potvrdíme písemně. Zvýrazníme cenu, termín dodání. Uvedeme kód obchodního případu. Ve smlouvě o dílo jsou jmenovitě uvedeny osoby zodpovědné za bezpečnost práce, obchodní a technické záležitosti.
 4. Inženýrské služby

  V okamžiku, kdy obdržíme Vaši objednávku, jmenujeme vedoucího zakázky ve shodě s projektovým řízením ve firmě. Vedoucí zakázky vede realizační tým (pověřený projektant, programátor, montér). Vedoucí zakázky je povinen Vás pravidelně a písemně informovat o stavu prací.
 5. Projekční práce

  Projektujeme v CAE ePLAN nebo ve SchemataCAD pro projekty menšího rozsahu. Dokumentace je zpracovávána ve dvou stupních: pro výrobu/montáž a skutečný stav po uvedení do provozu. Seznam všech elektrických zařízení (motorová listina), tj. motorů, ventilů, snímačů, jištěných vývodů pro externí zařízení aj. je průběžně aktualizován a kontrolován objednatelem. Je to závazný dokument.
 6. Uživatelský software

  Vývoj uživatelského software probíhá v úzké spolupráci se zákazníkem. Připravíme stručný popis řízení a ovládání zařízení k odsouhlasení. Ten je zároveň podkladem pro zpracování návodu k obsluze. Řídíme se buď Taurid standardy pro zpracování uživatelského software nebo požadavky definovanými zákazníkem.
 7. Dílenská výroba elektrických skříní

  Stav přípravy a průběh výroby je pravidelně kontrolován. Zejména stav vystavených objednávek na subdodavatele a soulad s časovým harmonogramem. Pravidelně je kontrolována kvalita práce.
 8. Inspekce, výstupní zkouška

  Elektrické rozvaděče, ovládací pulty, přechodové a sdružovací skříně jsou před expedicí připojeny na zdroj el. energie. Kontrolují se funkce ve shodě s projektovou dokumentací. Na každou skříň vystavíme Prohlášení o shodě a také Osvědčení o jakosti a kompletnosti.
 9. Montáž u zákazníka

  Montáž u zákazníka řídí zkušený šéfmontér. Dbáme na bezpečnost pracovníků, kteří jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Postup prací je každý den zdokumentovaný. Na provedenou externí montáž vystavíme Protokol o ukončené montáži.
 10. Uvedení do provozu

  Začínáme kontrolou signálů, kontrolou obvodu nouzového zastavení a dalších bezpečnostních funkcí, pokračujeme vysměrováním pohonů a ověřením projektovaných funkcí. Tato fáze je ukončena vystavením Protokolu o funkční zkoušce. Zařízení je testováno ve všech projektovaných režimech ovládání, jsou simulovány poruchové stavy, správné generování poruchových hlášení na obrazovkách HMI, SCADA.
 11. Školení

  Školení pracovníků provozovatele je nedílnou součástí uvedení zařízení do provozu. Vysvětlíme, jak správně a bezpečně zařízení ovládat a nezapomeneme vysvětlit důležité zásady údržby. Školení probíhá již podle Návodu k obsluze a údržbě.
 12. Zkušební provoz

  Sleduje se chování zařízení ve všech projektovaných režimech, provádějí se zátěžové a výkonnostní testy. Probíhá finální naladění a nastavení parametrů a proměnných.
 13. Technická podpora

  Zajišťujeme technickou podporu zejména v rámci záruční doby. V režimu 24/7 je na telefonu k dispozici technik, který Vám ochotně pomůže řešit situaci, se kterou si neumíte poradit. Přednostně tuto podporu zajišťuje programátor, který zařízení uváděl do provozu, a na kterého máte kontakt. Samozřejmě jsme Vám také k dispozici na firemních telefonních číslech.