Certifikáty

Certifikát ISO 9001:2001 Certifikát Siemens Vedení společnosti Taurid Ostrava s.r.o.

si uvědomuje, že soustavné a cílené uspokojování všech zákazníků s dodávkami vlastních výrobků a služeb vysoké jakosti a užitné hodnoty je základním a zároveň podstatným předpokladem pro svoji další činnost.

Jsou to zejména realizace zakázek v oblasti řízení, regulace, průmyslové vizualizace a monitorování technologických linek, strojů a speciálních zařízení. Specializací jsou:

 • technologické linky na dělení pásů
 • technologické linky na povrchovou úpravu materiálu
 • technologie používající šaržové procesy (Batch Control)
 • technologie kontinuálních procesů
 • manipulátory, jednoúčelové stroje a speciální zařízení

dále pak
 • realizace průmyslových sítí na bázi Industrial Ethernet, PROFIBUS, CAN a dalších
 • sběr dat na technologické úrovni v řídicích systémech (PLC, SCADA)
 • zpracování statistiky v monitorovacích systémech (efektivita strojů, četnost poruch, průběžné sledování kvality)
 • modernizace stávajících, morálně zastaralých řídicích systémů

Vedení společnosti Taurid Ostrava s.r.o. proto považuje za nezbytné vybudovat, udržovat a zlepšovat systém řízení jakosti podle CSN EN ISO 9001, při současné minimalizaci ztrát způsobených nekvalitními dodávkami tak, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem.

K naplnění Politiky jakosti se

vedení společnosti zavazuje:
 • vytvářet každoročně konkrétní a měřitelné Cíle jakosti
 • vytvářet trvale potřebné organizační, finanční a personální zdroje pro zavedení a rozvíjení systému jakosti podle normy CSN EN ISO 9001
 • poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců
 • trvale dbát na účinnou kontrolu jeho funkčnosti a zlepšování

zaměstnanci společnosti zavazují:
 • dodržovat vysokou úroveň a kvalitu své práce
 • aktivně (spolu)pracovat se zákazníkem na odpovídajících postech
 • mít na zřeteli přání zákazníka
 • svým přístupem ovlivňovat kvalitu dodávaného výrobku nebo služby
 • plnit dokumentované postupy v neposlední řadě