Bezpečná automatizace

Moderní inovativní technologie umožňují implementovat ochranná zařízení přímo do pracovního procesu a do systému řízení tak, aby byla co nejmenší překážkou pro obsluhu a údržbu zařízení. Zabezpečení stroje a výrobního zařízení je nedílnou součástí zpracovávaného konstrukčního řešení, projektu. Cílem je, aby navržená opatření nekomplikovala a nezpomalovala ovládání zařízení při udržení vysoké míry bezpečnosti obslužného personálu.

Při projektování elektrických zařízení zohledňujeme bezpečnostní aplikační normy ISO 13849-1 pro stavbu strojů, IEC 62061 pro posouzení a vyhodnocení rizik na strojích, IEC 60204-1, která definuje stop kategorie a v neposlední řadě IEC 61800-5-2 pro posouzení rizik u bezpečnostních zařízení (PLC, elektrických pohonů).


Projektování bezpečné automatizace v krocích

 • Zákony, směrnice, normy
 • Posouzení rizika
 • Bezpečný návrh
 • Technické opatření a aplikace bezpečnostních funkcí
 • Informace pro uživatele o zbytkovém riziku
 • Komplexní ověření stroje
 • Uvedení stroje do provozu
 • Zodpovědnost provozovatele

Závažnost poranění S - Četnost a/nebo doba trvání expozice F – Možnost prevence P

 • S1 – lehké reversibilní
 • S2 – těžké, smrtelné
 • F1 – zřídka až často a/nebo krátce
 • F2 – často až trvale a/nebo po dlouhou dobu
 • P1 – je možná
 • P2 – je stěží možná

Postup pro výběr požadované funkční bezpečnosti dle ČSN EN 13849-1, která pracuje s pěti stupni požadované tzv. Performance Level.


ČSN EN 13849-1

Koncepci bezpečnosti projektovaného zařízení řešíme již při zpracování basic designu; mnohem častěji jsou projektovány PLC v safety provedení, tj. GuardPLC od firmy Allen Bradley nebo Simatic Safety Integrated od firmy Siemens.


Reference - Skladové hospodářství a řezání Al polotovarů

Sklad podělených polotovarů řídí PLC Allen Bradley s procesorem ControlLogix 1756 a decentrálními periferiemi Siemens ET200M, které komunikují pomocí lokální průmyslové sítě PROFIBUS.

Před stávající výrobní proces je nově instalováno zařízení na manipulaci, skladování a řezání ještě nepodělených polotovarů s využitím techniky AB. Zařízení je projektováno v kategorii bezepečnosti SIL3 / Category 4 dle EN 954-1. GuardLogix nahradil současný ControlLogix, nově přibudou ethernetové Point I/O moduly, operátorská rozhraní PanelView Plus 700, frekvenční měniče řady 70 a nové řady 755 s Safe Torque Off rozšířením.
Reference - Rekonstrukce řízení topeniště termické sušárny flotačního koncentrátu a úhelných kalů o výkonu 24 MW

Stávající bezpečnostní redundantní systém řízení Siemens Simatic S5-135F prošel modernizací; nově projektovaný systém řízení Simatic S7-317F používá bezpečnostní digitální moduly SM326. Pro ovládání zapalovacího i hlavního hořáku jsou použity programové bezpečnostní funkční bloky určené pro plynové a olejové hořáky.