Simulace, modelování a optimalizace výrobních systémů

Seminář: Simulace a optimalizace výrobních systémů

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na cyklus odborných seminářů pořádaný společností Taurid Ostrava, s.r.o. na Téma Simulace a optimalizace výrobních systémů.


Vývoj a implementace softwarových modulů s využitím v PLM nástrojích

V rámci projektu jsou realizovány stěžejní softwarové moduly:
A) Knihovna symbolů
B) Modul pro automatické generování prvků simulačního modelu diskrétního výrobního systému podle podle zadaných parametrů
C) Modul pro automatické vytváření JOBs v procesním plánu
D) Reprezentace výsledků, protokol o provedené simulaci (polo automatická tvorba protokolů)Název programu: ICT a strategické služby – Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITS03/132
Název projektu: Vývoj a implementace softwarových modulů s využitím v PLM nástrojích

Vývoj a implementace univerzálního simulačníh modelu

Namísto sledování dynamického chování konkrétního objektu a sledování jeho reakcí na organizační a technické změny sledujeme chování jeho modelu. Tímto přístupem můžeme vytvářet modely ještě neexistujících systémů a už při projektovaní zabezpečíme, že chování navrhnutého systému bude přesně odpovídat našim představám.

Výsledky simulace slouží při zpracování nabídky, kdy se dimenzuje výrobní systém s ohledem na požadavky: kapacitní (počet výrobků/jednotku času, technologické (počet pracovišť, manipulačních prostředků), ekonomické (pořizovací a provozní náklady), ekologické (optimální časy), obslužní (počet lidí v obsluze).

Pomáhá při zjišťování úzkých nebo kolizních míst, vytížení jednotlivých zařízení. Animace simulace procesu pomáhá lidem na rozhodovacích pozicích si předem uvědomit možné stavy výrobního procesu a včas vhodným způsobem reagovat změnou technického řešení.

Máme zpracovaný univerzální simulační model, který pomáhá při navrhování transportního systému jako diskrétního systému s chronologickým sledem událostí. Projekt byl realizován v rámci programu ICT a strategické služby – Výzva I, Vývoj a implementace univerzálního simulačního modelu.

Na tento projekt navazuje nabídka služeb v oblasti simulace, modelování a optimalizace výrobních systémů.
Název programu: ICT a strategické služby – Výzva I
Registrační číslo: 2.2 ITS01/029
Název projektu: Vývoj a implementace univerzálního simulačníh modelu


Pomocí simulace se zjišťuje:

 • výrobnost systému
 • schopnost splnit zakázku v termínu, čas pro dokončení určitého počtu výrobků
 • využití zdrojů (stroje, zařízení a pod.) a personálu
 • požadavky na zásobování a sklady
 • určování optimální velikosti skladu (meziskladu)
 • určování optimální velikosti výrobní dávky
 • modelování inspekčních procesů a oprav
 • modelování a optimalizace toku výrobních dávek
 • generování detailního výrobního plánu
 • modelování pravidel řízení výroby, modelování montážních linek, zjišťování času cyklu, zkracování výrobních cyklů
 • optimalizace rozložení strojů a zařízení

Systémy pro manipulaci s materiálem:

 • modelování systému s pásovými dopravníky
 • modelování systému s automaticky řízenými vozíky
 • modelování systému s transportéry, jeřáby a pod.

Rozhodovací proces a analýza rizika:

 • modelování rozhodovacích stromů a sítí
 • stromový rozhodovací model při zavádění nového výrobku, simulační analýza zavádění nového výrobku, hodnocení rizik

Plánování projektu:

 • pravděpodobnostní charakteristiky potřebného času a peněz, získání statistik startovacích časů jednotlivých aktivit
 • kritická cesta, kritické aktivity (činnosti)
 • poruchy (výpadky) a jejich odstranění
 • simulace rozhodovací logiky v projektu
 • plánování projektu s uvažováním rizik a nejistot, plánování projektu
 • nejzažší startovací čas, nejpozdější čas ukončení
 • simulační přístup při rozvržení činnosti v projektu, plánování projektu s omezenými zdroji

Řízení zásob:

 • ceny zásob a výkonnost systému, kdy objednávat a jaké množství
 • modelování způsobu řízení zásob
 • využití simulace pro zlepšení řízení zásob

Spolehlivost, řízení kvality a obnova zařízení:

 • modelování plánu řízení kvality
 • stochastická analýza obnovy zařízení, analýza bezpečnostního systému

Logistická systémová analýza:

 • logistický proces, spolehlivost, údržba, plánování údržby, transportní činnosti, vyškolení personálu, testování zařízení