Specializace

V sekci Specializace jsou k dispozici náhledy prezentačních listů dle oborů resp. zaměření. V případě projeveného zájmu Vám tištěné originály pošleme poštou nebo předáme osobně s cílem detailně prodiskutovat danou problematiku a nabídnout kvalifikovaná a optimální řešení. Společnost Taurid Ostrava s.r.o. má pro prezentované obory a zaměření vyškolené pracovníky, kteří - kromě samozřejmé znalosti techniky, se kterou pracují (hardware i software) - mají dlouhodobé zkušenosti s výrobním procesem a jeho zákonitostmi. Právě dobré pochopení technologie resp. chování stroje je nezbytné při návrhu způsobu řízení a regulace.