Vzdělávání

Výuka angličtiny

V prostorách firmy organizujeme pro zaměstnance pravidelnou výuku angličtiny. Náklady hradí zaměstnavatel. Výuka probíhá podle učebnic Tech Talk (Oxford University Press) se zaměřením na technickou angličtinu a English 365, Book 2 (Cambridge University Press), kde se prolínají témata související s prací i běžným životem.


Odborné semináře, školení

Osobní kvality zaměstnanců

V březnu 2010 proběhlo školení „Trénink rozvoje osobní kvality zaměstnanců“. Účastnici kurzu diskutovali svůj postoj k poslání firmy, proaktivní model, typy zaměstnanců, úrovně osobní kvality, typy lidí podle postoje k zadanému úkolu, vybrané nástroje k řešení problémů.


Projektové řízení

V dubnu 2010 proběhlo školení „Projektové řízení“. Účastníci kurzu se seznámili s definicí projektu, s projektovými rolemi, životním cyklem projektu, procesem plánování projektu a možnostmi softwarové podpory. Rizika projektu, dekompozice projektu, síťové diagramy, kapacitní plánování, rozpočet projektu byla další probíraná témata.

Mobilní operátorský panel Siemens Simatic HMI MP277F IWLAN

V březnu 2010 proběhl seminář, který se zaměřil na možnosti využití mobilního operátorského panelu MP277F, tj. v provední Fail-safe. Bezdrátová komunikace IWLAN nabízí sofistikované řešení a může nahradit mnoho pevně umístěných operátorských panelů. Fail-safe komunikace se Siemens Simatic FCPU splňuje nejvyšší kategorii bezpečnosti 4 resp. SIL3.

Good Automated Manufacturing Practice GAMP5

Mezinárodní profesní organizace ISPE organizovala v roce 2009 školení z revidovaného vydání GAMP5 pro projektové manažery a programátory řídicích systémů, kteří se specializují na automatizaci ve farmacii v maďarské Budapešti.
TAURID vyslal na školení své 4 specialisty.

Analýza rizik v projektech

TAURID organizuje pravidelně odborný seminář pro své zaměstnance. V roce 2008 proběhlo školení na analýzu rizik v projektech. Mezi probíranými tématy byly metody FMEA a SPLA.

Norma o pracovních strojích EN 60204-1

TAURID, ve spolupráci s firmou SICK, zorganizoval pro zaměstnance v roce 2008 školení z normy „o pracovních strojích“, EN 60204-1 resp. o bezpečnostních systémech používaných při dimenzování strojů a zařízení.