Taurid.cz > Services > Computer simulation

Computer simulation

For potential clients we will organise a seminar in Ostrava or Brno with practical illustration of already processed models, performed simulations, reports or sample sources for PLC programmers. Arrange an individual consultation with our experts. We will demonstrate the entire modelling and simulation process to you, how time consuming it is, and what information can be obtained.

Right now you can launch an illustration video with commentary – just click on the picture of the selected application. Applications in the format *.spp are available for download for those of you who have a licence for the development tool Plant Simulation.

Palletizing workplace with a robot
Verze pro stažení modelu v Plant Simulation v15 PickAndPlace.spp
- Chapadlo robota pojme 5 polotovarů najednou
- Tvorba vláčků po 5 ks na dopravníku
- Výběr chování robota z roletky, 2 funkce:
- Picker - přesune poootvary na paletu nehledě na typ (barvu)
- Sorter - rozděluje polotovary na paletky dle typu (barvy)
Distribution and sorting of semi-finished products and loading on AGV
Verze pro stažení modelu v Plant Simulation v15 MilkRun.spp
- Využití otočného stolu - objekt Turntable a objektu Transporter, typ Store
- Distribuce podle atributu (např. barva)
- Definice priority (atribut, cyklická, jiná)
- Změna směru pohybu polotovaru, napříč a podél - objekt Angular Converter
- Definování dopravní trasy pomocí Track + zastavení na snímači
- Ověření ložného prostoru (resp. počtu AGV) vs. velikost Bufferu
- Histogram vytížení bufferu
Overcoming the obstacle of the conveyor route using an industrial elevator
Verze pro stažení modelu v Plant Simulation v15 Lifts.spp
- Různá kapacita vstupního a výstupního výtahu (3:1)
- Porovnání energetické spotřeby výtahů (příkon vs. vytížení)
- Nepravidelná kadence vstupu polotovarů
- Světelná signalizace stavu výtahu
- Zastavení polotovaru na senzoru na plošině výtahu
Moving and inspection of semi-finished products by operators
Verze pro stažení modelu v Plant Simulation v15 SetAndProc.spp
- Kvalifikace operátorů - První operátor s nižší kvalifikací zajišťuje transport, druhý má certifikaci na seřízení a kontrolu materiálu
- Sledování využití operátorů, poměr transportu prázdný, plný/seřizování/práce
- Generování požadavků v náhodné sekvenci
Driving at an intersection with different types of conveyors
Verze pro stažení modelu v Plant Simulation v15 Crossroad.spp
- Simulace různých typů dopravníků (bez akumulace, hardwarová akumulace, softwarová akumulace, prokluzový dopravník)
- Změna typu dopravníků na tlačítko
- Vliv typu dopravníku na propustnost systému
- Řízení na křižovatce dle priority polotovaru
Determination of the optimal number of AGV trucks - maximum throughput
Verze pro stažení modelu v Plant Simulation v15 AGV.spp
- Nastavení různého počtu vozíků
- Dynamické zobrazení propustnosti strojů
- Určení maximálního propustnosti systému
- Routování AGV podle typu polotovaru (zelené a červené)
- 3D zobrazení AGV trasy
Automatic generation of conveyor system layout
Verze pro stažení modelu v Plant Simulation v15 Generator.spp
- Definice parametrů dopravníku v tabulce MS Excel (název, délka, rychlost, kapacita)
- Import dat z MS Excel do prostředí PlantSimulation na tlačítko
- Automatické vygenerování trasy
- Rychlá reakce na změny v dopravníkové trase