Taurid.cz > Počítačová simulace

Počítačová simulace

Do portfolia služeb patří zpracování digitálního modelu a následná počítačová simulace chování diskrétního výrobního systému. Specializujeme se na větvené dopravníkové systémy se zásobníky, výrobu polotovarů s využitím meziskladů, montážní linky a pracoviště v automobilovém průmyslu a v neposlední řadě galvanovny a vanové mořící linky. Používáme simulační nástroj Siemens Tecnomatix Plant Simulation.

Počítačová simulace pomáhá při projektování nové výrobní linky, modernizaci té stávající, při zavedení nového produktu do výroby anebo ke zvýšení produktivity práce. S vysokou mírou pravděpodobnosti lze ověřit, že s navrženou koncepcí technického řešení lze splnit požadavky zákazníka.

Identifikují se úzká nebo kolizní místa a stavy, ověřují se zvolené rychlosti, výrobnost za jednotku času, dostatečný počet definovaných zdrojů, resp. kapacita mezioperačních zásobníků a provádí se opatření – mění se layout, počet zdrojů, modifikují se transportní toky anebo rozhodovací kritéria, a to vše bez nasazení skutečných zdrojů (stroje, obslužný personál).

Přímo v modelu nebo v externí MS Excel tabulce lze definovat výrobní dávku nebo mix dávek, recepturu, definovat pracovní směny, počet funkčních zdrojů aj. Výsledkem jsou reporty a grafy, odpovědi na otázky, které pomáhají zodpovědným pracovníkům při rozhodování. Projektantům, vedoucím výroby, pracovníkům investic, ekonomům a managementu firem. Nerozhodují se na základě odhadů a pocitů, ale na základě faktů.

Máte-li zájem o danou problematiku, pokračujte na odkaz níže.

více informací o počítačové simulaci

DLAŽDICE POČÍTAČOVÁ SIMULACE Conti