Zpět

Webináře

Úvod

Pro zájemce jsme připravili cyklus bezplatných seminářů od září 2021 do června 2022, na kterých budou naši specialisté názorně prezentovat, jakým způsobem zpracováváme odpovědi na dotazy zákazníků týkající se:

 • Projektování výrobních systémů
 • Virtuálního zprovoznění
 • Identifikace a lokalizace
 • Plánování výroby

 

Typické formulace požadavků a dotazů zákazníků jsou:

 • Bezpečně ověřte možnost zvýšení produkce u stávajícího výrobního systému o 20 %. Jak velký mezioperační zásobník/buffer je nutné dimenzovat?
 • Navrhněte dispoziční uspořádání (layout) nového výrobního systému a ověřte plánovanou výrobní kapacitu. Jakou výhodu získáme, když připravíte virtuální zprovoznění pomocí digitálního dvojčete?
 • Proč se nám vyplatí systém dynamického plánování výroby?
 • Musíme polotovary identifikovat nebo vystačíme se sledováním cílů?

Harmonogram

Seznam témat, ze kterých si můžete vybrat je uveden níže. Webinář se uskuteční v případě projeveného zájmu alespoň 3 zájemců. Nezapomeňte uvést preferovaný termín.

Témata webinářů

 • Projektování nového nebo stávajícího výrobního systému
 • Využití digitálního dvojčete pro plánování a rozvrhování výroby
 • Digitální dvojče pro virtuální zprovoznění a ověření algoritmů řízení v PLC
 • Digitální dvojče galvanovny, mořírny nebo zinkovny
 • Digitální dvojče dopravníkového systému
 • Digitální dvojče výrobní linky s mezioperačními zásobníky, roboty a AGV
 • Digitální dvojče a možnost využití 2 v 1 nebo 3 v 1

Organizační

Zvolte téma, preferovaný termín a registrujte se na webinář prostřednictvím e-mailu: robert.hofman@taurid.cz nebo na telefonním čísle 736 602 722 popř. na 599 507 800. Přihlašovací pokyny Vám budou poslány na zadanou emailovou adresu. Těšíme se na Vás.

Ke stažení

Po skončení webináře Vám pošleme prezentaci v pdf formátu.