Zpět

SlužbyPortfolio

Piktogramy png-11

Projekční práce

 • projektování řídicích systémů
  Siemens, Allen-Bradley (Rockwell Automation), Mitsubishi, vývojové prostředí CAE EPLAN Electric P8, nízkonapěťová technika do 1000 V, projektování zařízení do Ex prostředí, projektování zařízení spadajících pod dohled ČBÚ, funkční specifikace, blokové schéma, P/I diagram, obvodové schéma, specifikace materiálu, seznam kabelů, technická zpráva, návod k obsluze a údržbě, seznam doporučených náhradních dílů
 • projektování průmyslových sítí LAN, WLAN
  Industrial Ethernet (IEEE 802.3), Industrial WirelessLAN (IEEE 802.11a/b/g/h), metalická, optická nebo bezdrátová, topologie strom, linie, hvězda nebo kruh, průmyslové switche SCALANCE, Stratix, sítě PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe, RS485, EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet
 • projektování elektrických regulovaných pohonů
  decentrální, univerzální, pro čerpadla/ventilátory, pro servopohony a přesné řízení, IP2x nebo IP5x, Siemens frekvenční měniče Sinamics řady V, G, S, Micromaster 420/430/440, stejnosměrné Sinamics DCM, Simoreg 6RA70, bezpečnostní funkce, Allen-Bradley PowerFlex PF70/700, PF753/755, DC PoweFlex, Telemecanique Altivar 71/61, ABB, Lenze, NORD, SEW, softstartéry, tyristorové regulátory Eurotherm a AEG pro napájení topných elementů
Piktogramy png-05

Vývoj uživatelského software

 • pro systémy řízení (PLC)
  Siemens Simatic LOGO!, S7-1200, S7-1500, ET200SP, S7-300/400, ET200S, bezpečnostní S7-1200F, S7-1500F, S7-300F, PCS7, Allen-Bradley MicroLogix, CompactLogix, ControlLogix, bezpečnostní Guardmaster, SmartGuard 600, Flex I/O, Compact I/O, Point I/O, Mitsubishi, vývojové prostředí TIA Portal, STEP7
 • pro panely operátora (HMI)
  Siemens Simatic HMI KP, KTP, 400/700/900/1200, dotykové TP700/2200, mobilní panely KTP400/700/900 ve standardním i bezpečnostním F provedení, vývojové prostředí WinCC (TIA Portal), WinCC flexible, Allen-Bradley PanelView Plus 6, PV Plus 400/600/700/1000/1250/1500, vývojové prostředí FactoryTalk View Supervisor Edition, Panal View Plus 7, vývojové prostředí FactoryTalk View Machine Edition
 • pro procesní vizualizace (SCADA)
  pro aplikace na PC hardware, Siemens Simatic WinCC V7 SCADA, Moravské přístroje ControlWeb
 • pro řízení procesů a výrobních linek (MES)
  automatizované výrobní linky, pro strojírenský a automobilový průmysl
 • softwarových modulů a metod
  diagnostické a výpočtové moduly pro nastavování regulovaných elektrických pohonů, zkrácení doby zprovozňování, komunikační moduly, elektronický podpis, metody pro Tecnomatix Plant Simulation
Piktogramy png-08

Modelování, simulace a optimalizace

 • zpracování digitálního modelu
  pro výrobní nebo montážní linku, simulační nástroj Siemens Tecnomatix Plant Simulation
 • projektování výrobního systému
  ověření projektovaných parametrů pro nový anebo existující diskrétní výrobní systém založený na událostech
 • plánování a rozvrhování výroby
  s využitím digitálního modelu, plánování pro výrobní dávku nebo mix dávek, zavedení nového produktu, zvýšení produktivity práce
 • simulační analýza a optimalizace
  návrhy na úpravy v layoutu resp. uspořádání zdrojů a dopravních tras, návrh na navýšení počtu zdrojů nebo jejich výrobní kapacitu, atd.
 • seminář – NOVINKA
  pořádání semináře s praktickými ukázkami k problematice modelování, simulace a optimalizace diskrétních výrobních systémů v Ostravě nebo Brně
 • ukázkové příklady – NOVINKA
  krátká videa nebo aplikace ve formátu *.spp
Piktogramy png-06

Výroba elektrických rozvaděčů

 • elektrické průmyslové rozvaděče
  skříňové i nástěnné pro nízké napětí, ovládací pulty, přechodové a sdružovací skříně, Rittal, Schrack Technik, aplikace normy ČSN EN 61439 a ověření návrhu
Piktogramy png-03

Dodávky zboží

 • Siemens, Allen-Bradley
  kompletní sortiment PLC, HMI, SCADA, frekvenčních nebo stejnosměrných měničů, softstartérů, RFID komponentů, nízkonapěťové spínací techniky včetně bezpečnostních systémů
 • Rittal, Schneider Electric, ABB, Pilz
  projektujeme sortiment výše uvedených výrobců nebo umíme nabídnout jen dodávku požadovaných dílů s kvalifikovaným posouzením
 • SICK, Turck, Pepperl & Fuchs, Euchner
  projektujeme sortiment výše uvedených výrobců nebo umíme nabídnout jen dodávku požadovaných dílů s kvalifikovaným posouzením
Piktogramy png-09

Modernizace

 • modernizace morálně zastaralých systémů řízení
  Siemens Simatic S5-95/115/135/150, S7-300/400, Allen Bradley SLC500
 • kompletní modernizace elektro
  včetně automatizace s využitím nejnovější techniky, sledování polotovaru ve výrobním procesu a ukládání výrobních dat do protokolů pro potřeby nejen zákaznických auditů
Piktogramy png-04

Projektování a programování robotů FANUC

 • dimenzování a programování robotů
  volba vhodného typu robota, možnost offline simulace pohybů a příkazů pomocí 3D simulace ROBOGUIDE, komunikace s ostatními zařízeními pomocí LAN PROFIBUS, PROFINEt, Ethernet/IP
 • zprovozňování robotů
  rychlé uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
Piktogramy png-07

Instalace a montáž

 • instalace a montáž u konečného zákazníka
  elektrických skříní, kabelových tras a kabelů, vlastní montážní kapacity, supervize montáže externích montážních kapacit, ČR, Evropa, mimo Evropu
Piktogramy png-02

Zprovoznění zařízení

 • zprovoznění u konečného zákazníka
  instalovaných strojů a výrobních linek, individuální a komplexní zkoušky, FAT, SAT, zaškolení obsluhy a údržby, ČR, Evropa, mimo Evropu
 • virtuální zprovoznění – NOVINKA
  soustředíme se na ověřování algoritmů řízení, propojení Tecnomatix Plant Simulation – OPC UA – PLCSIM Advanced – TIA Portal
 • vyšší efektivita
  zkrácení doby fyzické přítomnosti, vyjasnění projektované funkcionality zařízení v rané fázi projektu, v předstihu seznámení a proškolení obsluhy
Piktogramy png-10

Servis a technická pomoc

 • záruční servis
  námi zprovozněných zařízení, vzdálená diagnostika, VPN, TeamViewer, telefonická konzultace, preventivní prohlídky
 • pozáruční servis
  prioritně námi zprovozněných zařízení dle uzavřené servisní smlouvy nebo dle časových možností techniků
 • technická pomoc
  pro námi zprovozněná zařízení v režimu 24/7, pro ostatní dle dohody, resp. časových možností techniků

Specializace

Farmacie

Tekuté lékové formy, šaržová výroba, evidence surovin, etiketovací stroje, výroba čisté vody, vyvíječe čisté páry, měření částic, skladové hospodářství.

Systém řízení Siemens PCS7, vizualizace procesů, trendování a archivace měřených veličin a alarmů, vytváření, tisk a archivace výrobních protokolů, spolupráce při validacích. Vývojoví inženýři jsou členy organizace ISPE.

Řídicí systémy vyhovují současným požadavkům předpisů EU pro SVP, požadavkům americké normy FDA a požadavkům uvedeným v GAMP5. Vyhovují rovněž požadavkům standardu CFR 21 Part 11, který stanovuje procedury a technické požadavky pro použití počítačových systémů založených na elektronickém uchovávání dat a využívající elektronický podpis.

FARMACIE1

Zpracování pásu

Podélné i příčné dělení svitků, povrchová úprava mechanickým, chemickým působením a nanášením povlaku, převíjení a odvíjení pásu, regulace tahu, centrace pásu, vážení a balení výstupních svitků.

Při uvádění zařízení do provozu se provádějí individuální měření mechanických vlastností pohonu odvíječky a navíječky s cílem optimalizace nastavení pohonu pro velmi malé tahy. Tahová regulace zajišťuje precizní navinutí a utažení jednotlivých závitů na bubnu navíječky.

Dělení pásu probíhá při zastaveném pásu nebo pomocí letmých nůžek. Zvláštním případem je dělení lichoběžníkových tabulí natáčením nůžek s využitím frekvenčních měničů Siemens Sinamics S120.

ZPRACOVÁNÍ PÁSU1

Povrchová úprava kovů

Moření, fosfátování, niklování, zinkování, neutralizace, odsávání a absorpce. Transport kaskádní pro svitky a tyče, transport kontinuální pro pás.

Zcela automatický nebo poloautomatický transport, volba mořícího programu – receptury, optimalizace transportu pro kaskádní moření jako diskrétního výrobního systému s událostmi pomocí softwarového nástroje, viz Počítačová simulace >>. Výstupem počítačové simulace je hodinová produkce, potvrzení dostatečného počtu manipulátorů a manipulačních c-háků včetně jejich vytížení.

Zařízení na povrchovou úpravu kovů jsou vystavena působení agresivních chemikálií, proto také používané materiály elektroinstalace (kabelové trasy, chráničky, vázací pásky a spojovací materiál) jsou s tímto vědomím zodpovědně dimenzovány.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ

Jednoúčelové a montážní stroje pro elektrotechnický a automobilový průmysl

Montážní a testovací pracoviště nejen světlometů, kontrola těsnosti, nýtovačky, svařovací stroje, šroubováky, vytvrzovací pícky a další.

Sledování výrobních postupů, kontrola posloupnosti (poka-yoke, pick-to-light), sběr dat na technologické úrovni v řídicích systémech a zpracování statistiky v monitorovacích systémech (PLC, HMI, SCADA), efektivita strojů, četnost poruch, non-stop sledování kvality.

Traceabilita výrobku a dohledání dle ID, identifikace surovin, čárové nebo 2D kódy, export dat do MS Excel, Access, Audit trail a logování operátorských zásahů, tisk homologačních štítků, komunikace s databází skladu nadřazeného IS, komunikace s externími zařízeními, vlastní řešení kompaktních operátorských terminálů na bázi OS GNU/Linux.

Transport a zpracování polotovarů

Dopravníkové systémy, zdviže, točny, přesuvníky, svařovací linky, pily, sušící komory a pece, vážní systémy, paletizátory, balící linky, 2osé/3osé manipulátory.

Izolační materiály, akustické podhledy, ocelové nebo hliníkové disky, automobilové sedačky, ocelové trubky, gumové hadice.

Provádíme analýzu návrhu layoutu výrobního systému, na zpracovaném digitálním modelu pomocí počítačové simulace ověřujeme základní kapacitní parametry, optimalizujeme úzká nebo kolizní místa.

více informací

Bezpečná automatizace

Při projektování elektrických zařízení zohledňujeme bezpečnostní aplikační normu ČSN EN ISO 13849-1, která používá k určení požadované úrovně bezpečnosti rizikový graf a pracuje s pojmem „potřebná úroveň vlastností PLr“; méně normu ČSN EN 62061, kde použitý postup představuje numerickou metodu a pracuje s pojmem „potřebná úroveň integrity bezpečnosti SIL“.

Všeobecné zásady pro konstrukci, posouzení a snížení rizika zpracovává norma typu A, ČSN EN ISO 12100. Posouzení rizika je prováděno pro všechna ohrožení, norma definuje sled kroků, začíná se stanovením funkce stroje.

více informací o bezpečné automatizaci

RG PODLE EN13849-1

Počítačová simulace

Do portfolia služeb patří zpracování digitálního modelu a následná počítačová simulace chování diskrétního výrobního systému. Specializujeme se na větvené dopravníkové systémy se zásobníky, výrobu polotovarů s využitím meziskladů, montážní linky a pracoviště v automobilovém průmyslu a v neposlední řadě galvanovny a vanové mořící linky. Používáme simulační nástroj Siemens Tecnomatix Plant Simulation.

Počítačová simulace pomáhá při projektování nové výrobní linky, modernizaci té stávající, při zavedení nového produktu do výroby anebo ke zvýšení produktivity práce. S vysokou mírou pravděpodobnosti lze ověřit, že s navrženou koncepcí technického řešení lze splnit požadavky zákazníka.

Identifikují se úzká nebo kolizní místa a stavy, ověřují se zvolené rychlosti, výrobnost za jednotku času, dostatečný počet definovaných zdrojů, resp. kapacita mezioperačních zásobníků a provádí se opatření – mění se layout, počet zdrojů, modifikují se transportní toky anebo rozhodovací kritéria, a to vše bez nasazení skutečných zdrojů (stroje, obslužný personál).

Přímo v modelu nebo v externí MS Excel tabulce lze definovat výrobní dávku nebo mix dávek, recepturu, definovat pracovní směny, počet funkčních zdrojů aj. Výsledkem jsou reporty a grafy, odpovědi na otázky, které pomáhají zodpovědným pracovníkům při rozhodování. Projektantům, vedoucím výroby, pracovníkům investic, ekonomům a managementu firem. Nerozhodují se na základě odhadů a pocitů, ale na základě faktů.

Máte-li zájem o danou problematiku, pokračujte na odkaz níže.

více informací o počítačové simulaci

DLAŽDICE POČÍTAČOVÁ SIMULACE Conti

Identifikace RFID a lokalizace RTLS

Naši specialisté Vám pomohou se zpracováním uceleného návrhu systému průmyslové identifikace s využitím RFID technologie, s dimenzí vhodných datových nosičů, čtecích/zapisovacích hlav, komunikačního rozhraní a samozřejmě i s vhodnou konfigurací systému řízení a monitorování, ať už na platformě PLC nebo PC. Nabízíme komplexní řešení automatizace a průmyslové identifikace pro Vaši výrobní linku.

TAURID je certifikovaným partnerem společnosti Siemens pro oblast průmyslové identifikace. SIMATIC Ident systémy zahrnují techniku RFID (radio frequency identification) a CRS (code reading systems) a nově také lokalizační systémy RTLS (real-time locating systém). RFID technologie najde uplatnění všude tam, kde vzniká požadavek na větší flexibilitu i kvalitu výroby, sledování pohybu přímo jednotlivých polotovarů či finálních produktů, nebo transportních košů, palet apod.

Chcete-li se dozvědět více o pojmech: datový nosič, čtecí/zapisovací hlava nebo komunikační rozhraní, klikněte na odkaz níže.

více informací

RFID

Roboty FANUC a KUKA

TAURID nabízí řešení automatizace výrobních linek s využitím průmyslových robotů FANUC nebo KUKA. Tým zkušených techniků a programátorů zpracuje podklady pro výběr vhodného typu robota, připraví aplikační program a samozřejmě provede samotné zprovoznění. V odůvodněných případech lze předprogramovat roboty v off-line simulačním nástroji FANUC ROBOGUIDE nebo KUKA. WorkVisual. Roboty mohou být vybaveny komunikačním rozhraním pro komunikaci s PLC (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP). FANUC nabízí velmi široké portfolio robotů s maximální nosností v řádu desítek až stovek kilogramů, řada M-2000 má katalogovou nosnost 2300 kg při maximálním dosahu více než 4600 mm. Roboty KUKA se nabízejí až pro nosnost 1300 kg, například paletizační typ KR 1000 1300 titan má dosah 3202 mm.

Dimenzování robota a volba příslušenství závisí na detailní specifikaci požadavků. Projektované roboty mohou být vybaveny kamerovým systémem, který identifikuje manipulované polotovary, vyhodnotí pozici a orientaci polotovaru v prostoru pro bezpečné uchopení a dalším příslušenstvím. V portfoliu robotů FANUC i KUKA jsou spolupracující, neboli kolaborativní roboty, které splňují nejvyšší bezpečnostní kritéria.

pro_web_768x540_pixelu_2