Taurid.cz > Specializace

Specializace

Farmacie

Tekuté lékové formy, šaržová výroba, evidence surovin, etiketovací stroje, výroba čisté vody, vyvíječe čisté páry, měření částic, skladové hospodářství.

Systém řízení Siemens PCS7, vizualizace procesů, trendování a archivace měřených veličin a alarmů, vytváření, tisk a archivace výrobních protokolů, spolupráce při validacích. Vývojoví inženýři jsou členy organizace ISPE.

Řídicí systémy vyhovují současným požadavkům předpisů EU pro SVP, požadavkům americké normy FDA a požadavkům uvedeným v GAMP5. Vyhovují rovněž požadavkům standardu CFR 21 Part 11, který stanovuje procedury a technické požadavky pro použití počítačových systémů založených na elektronickém uchovávání dat a využívající elektronický podpis.

FARMACIE1

Zpracování pásu

Podélné i příčné dělení svitků, povrchová úprava mechanickým, chemickým působením a nanášením povlaku, převíjení a odvíjení pásu, regulace tahu, centrace pásu, vážení a balení výstupních svitků.

Při uvádění zařízení do provozu se provádějí individuální měření mechanických vlastností pohonu odvíječky a navíječky s cílem optimalizace nastavení pohonu pro velmi malé tahy. Tahová regulace zajišťuje precizní navinutí a utažení jednotlivých závitů na bubnu navíječky.

Dělení pásu probíhá při zastaveném pásu nebo pomocí letmých nůžek. Zvláštním případem je dělení lichoběžníkových tabulí natáčením nůžek s využitím frekvenčních měničů Siemens Sinamics S120.

ZPRACOVÁNÍ PÁSU1

Povrchová úprava kovů

Moření, fosfátování, niklování, zinkování, neutralizace, odsávání a absorpce. Transport kaskádní pro svitky a tyče, transport kontinuální pro pás.

Zcela automatický nebo poloautomatický transport, volba mořícího programu – receptury, optimalizace transportu pro kaskádní moření jako diskrétního výrobního systému s událostmi pomocí softwarového nástroje, viz Počítačová simulace >>. Výstupem počítačové simulace je hodinová produkce, potvrzení dostatečného počtu manipulátorů a manipulačních c-háků včetně jejich vytížení.

Zařízení na povrchovou úpravu kovů jsou vystavena působení agresivních chemikálií, proto také používané materiály elektroinstalace (kabelové trasy, chráničky, vázací pásky a spojovací materiál) jsou s tímto vědomím zodpovědně dimenzovány.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ

Jednoúčelové a montážní stroje pro elektrotechnický a automobilový průmysl

Montážní a testovací pracoviště nejen světlometů, kontrola těsnosti, nýtovačky, svařovací stroje, šroubováky, vytvrzovací pícky a další.

Sledování výrobních postupů, kontrola posloupnosti (poka-yoke, pick-to-light), sběr dat na technologické úrovni v řídicích systémech a zpracování statistiky v monitorovacích systémech (PLC, HMI, SCADA), efektivita strojů, četnost poruch, non-stop sledování kvality.

Traceabilita výrobku a dohledání dle ID, identifikace surovin, čárové nebo 2D kódy, export dat do MS Excel, Access, Audit trail a logování operátorských zásahů, tisk homologačních štítků, komunikace s databází skladu nadřazeného IS, komunikace s externími zařízeními, vlastní řešení kompaktních operátorských terminálů na bázi OS GNU/Linux.

Transport a zpracování polotovarů

Dopravníkové systémy, zdviže, točny, přesuvníky, svařovací linky, pily, sušící komory a pece, vážní systémy, paletizátory, balící linky, 2osé/3osé manipulátory.

Izolační materiály, akustické podhledy, ocelové nebo hliníkové disky, automobilové sedačky, ocelové trubky, gumové hadice.

Provádíme analýzu návrhu layoutu výrobního systému, na zpracovaném digitálním modelu pomocí počítačové simulace ověřujeme základní kapacitní parametry, optimalizujeme úzká nebo kolizní místa.

více informací